[2018 KGSS] 한국종합사회조사 경북대학교 현지조사팀! (NAVER blog, 2018/07/02)

작성자
admin
작성일
2018-07-02 13:38
조회
1637

[2018 KGSS] 한국종합사회조사 경북대학교 현지조사팀!


원문보기:
https://blog.naver.com/kogodls/221311313012

전체 325
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
265
[동아광장/한규섭] ‘협치’와 ‘일방통행’의 결정 요인 (동아일보, 2018/07/24)
admin | 2018.07.24 | 추천 0 | 조회 1533
admin 2018.07.24 0 1533
264
‘너 정치적이야’라는 말, 어떻게 들리시나요? (시사저널, 2018/07/13)
admin | 2018.07.13 | 추천 0 | 조회 1442
admin 2018.07.13 0 1442
263
[2018 KGSS] 한국종합사회조사 경북대학교 현지조사팀! (NAVER blog, 2018/07/02)
admin | 2018.07.02 | 추천 0 | 조회 1637
admin 2018.07.02 0 1637
262
KGSS(한국종합사회조사)란 무엇일까요? + 면접원 교육 (NAVER blog, 2018/07/02)
admin | 2018.07.02 | 추천 0 | 조회 1720
admin 2018.07.02 0 1720
261
한국종합사회조사(KGSS) 팀장 워크샵 (5/5) (NAVER blog, 2018/06/25)
admin | 2018.06.25 | 추천 0 | 조회 1730
admin 2018.06.25 0 1730
260
한국종합사회조사(KGSS) 에 참여하다. (NAVER blog, 2018/06/25)
admin | 2018.06.25 | 추천 0 | 조회 1708
admin 2018.06.25 0 1708
259
‘가난할수록 보수적’ 통념 틀렸다 (한국일보, 2018/06/15)
admin | 2018.06.15 | 추천 0 | 조회 1832
admin 2018.06.15 0 1832
258
2018 KGSS 전체 면접원 교육영상 (YouTube, 2018/06/11)
admin | 2018.06.11 | 추천 0 | 조회 1740
admin 2018.06.11 0 1740
257
[친절한 쿡기자] 세 번째 옥중조사 거부한 MB, ‘공권력’ 못 믿는 이유는? (쿠키뉴스, 2018/04/02)
admin | 2018.04.02 | 추천 0 | 조회 1866
admin 2018.04.02 0 1866
256
[뉴스pick]"국회는 또 꼴찌"…'신뢰도 조사' 최하위 점수 낸 국회 (SBS 뉴스, 2018/03/29)
admin | 2018.03.29 | 추천 0 | 조회 2179
admin 2018.03.29 0 2179