The company you keep: Is socialising with higher-status people bad for mental health? (Sociology Lens, 2017/06/28)

작성자
admin
작성일
2017-06-28 09:40
조회
519

The company you keep: Is socialising with higher-status people bad for mental health?


원문보기:
https://www.sociologylens.net/article-types/opinion/company-keep-socialising-higher-status-people-bad-mental-health/18079

전체 298
번호 제목 작성자 작성일 추천 조회
258
2018 KGSS 전체 면접원 교육영상 (YouTube, 2018/06/11)
admin | 2018.06.11 | 추천 0 | 조회 905
admin 2018.06.11 0 905
257
[친절한 쿡기자] 세 번째 옥중조사 거부한 MB, ‘공권력’ 못 믿는 이유는? (쿠키뉴스, 2018/04/02)
admin | 2018.04.02 | 추천 0 | 조회 1055
admin 2018.04.02 0 1055
256
[뉴스pick]"국회는 또 꼴찌"…'신뢰도 조사' 최하위 점수 낸 국회 (SBS 뉴스, 2018/03/29)
admin | 2018.03.29 | 추천 0 | 조회 1180
admin 2018.03.29 0 1180
255
역시나 신뢰도 꼴찌 국회, 근데 책임총리제 하자굽쇼? (오마이뉴스, 2018/03/23)
admin | 2018.03.23 | 추천 0 | 조회 1218
admin 2018.03.23 0 1218
254
한국인 행복기대여명 실제 기대여명의 50% 수준 불과해 (메디컬투데이, 2018/03/20)
admin | 2018.03.20 | 추천 0 | 조회 1165
admin 2018.03.20 0 1165
253
[health 리포트] 한국인의 행복기대여명 실제 기대여명의 50% 수준 (로이슈, 2018/03/20)
admin | 2018.03.20 | 추천 0 | 조회 1079
admin 2018.03.20 0 1079
252
한국인 '행복기대여명', 실제 기대여명 절반 그쳐 (오마이뉴스, 2018/03/20)
admin | 2018.03.20 | 추천 0 | 조회 1279
admin 2018.03.20 0 1279
251
한국인 행복기대여명, 실제 기대여명 50% 수준 (한국스포츠경제, 2018/03/20)
admin | 2018.03.20 | 추천 0 | 조회 1133
admin 2018.03.20 0 1133
250
한국인의 행복기대여명은...실제 기대여명의 50% 수준 (이데일리, 2018/03/20)
admin | 2018.03.20 | 추천 0 | 조회 1041
admin 2018.03.20 0 1041
249
South Korea's Slow Shift toward LGBT Tolerance (The News Lens International, 2018/02/27)
admin | 2018.02.27 | 추천 0 | 조회 1209
admin 2018.02.27 0 1209